Dopravní podnik hledá nového ředitele

Zájemci o post ředitele Dopravního podniku města České Budějovice se mohou hlásit do 31. prosince. Rada města v působnosti valné hromady této městské společnosti ve středu 20. listopadu schválila podmínky výběrového řízení a uložila představenstvu dopravního podniku vyhlásit výběrové řízení do 30. listopadu.

„Rozhodli jsme se vyhlásit zcela nové výběrové řízení, neboť od posledního konkursu, který vyhrál poslední ředitel dopravního podniku Jaroslav Ďuriš, uplynula příliš dlouhá doba na to, abychom mohli plnohodnotně využít jeho výsledků – chceme dát možnost novým kandidátům. Podmínky výběrového řízení jsou však zcela stejné,“ uvedl primátor Juraj Thoma.

Výběrové řízení bude tedy opět dvoukolové a uchazeči musejí mít ukončené vysokoškolské vzdělání dopravního, technického, ekonomického nebo právního zaměření v rozsahu magisterského studijního programu, minimálně 3 roky praxe v oblasti dopravy a minimálně 5 let výkonu řídící funkce, dále musejí být trestně a morálně bezúhonní a splňovat další drobnější podmínky (řidičský průkaz, cizí jazyk, práce s PC). Výběrová komise bude sedmičlenná, složená ze zástupců pěti zastupitelských klubů, bývalého ředitele Jaroslava Ďuriše a dopravního odborníka z ČVUT.

Českobudějovický dopravní podnik přišel o ředitele v říjnu, kdy Jaroslav Ďuriš ke dni 6. 10. rezignoval a přešel do pozice generálního ředitele Dopravního podniku hlavního města Prahy. Ředitelem českobudějovického provozovatele MHD byl Jaroslav Ďuriš od dubna 2012. Pod jeho vedením se podařilo stabilizovat hospodaření společnosti, jejíž činnost byla v květnu 2012 rozšířena také o správu městského parkovacího systému.

Řízením dopravního podniku byl představenstvem provizorně pověřen Slavomír Dolejš, místopředseda představenstva.