Dopravní snídaně s BESIPEM 2016

Dopravní snídaně s BESIPEM je cyklus celospolečensky významných konferencí zabývajících se problematikou bezpečnosti na komunikacích.
Jedná se o setkání špičkových odborníků na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy, ale také o setkání zástupců státní správy, vlastníků komunikací, správců komunikací a policistů z odborů služby dopravní policie.

Tato konference se uskutečnila také v Českých Budějovicích a dne 17. května 2016 se jí zúčastnil náměstek primátora František Konečný.

Více informací na: http://www.dopravnisnidane.cz/index.php/cs/home-cs-cz

Foto zdroj: RSE Project s.r.o.