Úřední deska

Doprovodná informace k opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává podle paragrafu § 51a lesního zákona opatření obecné povahy, viz příloha

Vyvěšeno: 
28.07.2020 - 31.12.2022