Poskytování dotací z rozpočtu města

Cílem dotací poskytovaných z rozpočtu města České Budějovice je podporovat aktivity v oblastech kultury, cestovního ruchu, památkové péče, sociální oblasti, sportu, volnočasových aktivit a životního prostředí. Dotace jsou poskytovány formou grantů nebo příspěvků. Od roku 2014 je nastaven nový systém podávání a zpracování žádostí pro dotace. Veškeré informace, potřebné pro podávání žádostí o dotace, jsou žadatelům k dispozici na této stránce.

Pro účely publicity je k dispozici ke stažení logo města ve formátu Photoshop document (PSD) a ve formátu TIFF a odkaz na eDotace - agendu pro žadatele a příjemce dotací v rámci dotačního programu města České Budějovice. Povolené podoby použití městského loga.

Dotační portál statutárního města České Budějovice (https://dotace.c-budejovice.cz).

V rámci jednotlivých oblastí jsou publikovány informace – historické statistiky dotačních programů od roku 2008, aktuality, pravidla dotačních programů a formuláře příloh. Každá z oblastí má svá vlastní Pravidla a „Dotační program“. Tyto a další související dokumenty a informace najdete na stránce příslušné oblasti.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 8. 4. 2022.