Dotace na rekonstrukci ulic

Dne 3. 4. 2009 byla prostřednictvím odboru rozvoje a cestovního ruchu podána v rámci 4. výzvy ROP NUTS II Jihozápad žádost o poskytnutí dotace na akci: "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baarova, Nerudova". Cílem projektu je zlepšit fyzické prostředí v centrální části města prostřednictvím rekonstrukce místních komunikací. Stavba vytvoří podmínky pro zlepšení dopravní obslužnosti území, zejména plynulost a bezpečnost dopravy. Projekt je zařazen do závazné části Tematického integrovaného plánu rozvoje města.

Projekt bude zahrnovat zejména rekonstrukci povrchů místních komunikací včetně chodníků, výměnu veřejného osvětlení, rekonstrukci technické infrastruktury (vodovod, kanalizace) a další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, řešení problematiky parkování atp.).

Akce bude probíhat ve dvou etapách. V první etapě se budou rekonstruovat ulice Nerudova, K.Weise, Kostelní, Baarova a ve druhé etapě pak Skuherského a 28. října. Celá rekonstrukce by měla začít již v dubnu 2009 a měla by být skončena v říjnu příštího roku.

Projekt si vyžádá investici převyšující 121 mil. Kč, přičemž se žádá o dotaci ve výši 73 mil. Kč.

 

www.europa.eu