Dotace - oblast ochrany životního prostředí

Zveřejnění dotačních programů, pravidel a pokynů odboru ochrany životního prostředí.

V roce 2019 byly dotace přiděleny 25 projektů v celkové možné částce 1 600 000 Kč.

V roce 2018 byly dotace přiděleny 19 projektů v celkové možné částce 800 000 Kč

V roce 2017 byly dotace přiděleny 20 projektů v celkové možné částce 800 000 Kč.

V roce 2016 byly dotace přiděleny takto (28,6 kB) 

V roce 2015  byly dotace v opatření 1 přiděleny takto (29,2 kB)                                                                            

V roce 2014 byly dotace v opatření 1 přiděleny takto
(53,4 kB)

Dotační program roku 2019 se uzavírá k 31.12.2019.

Na úřední desce byl v lednu 2020 vyvěšen záměr na rok 2020: zveřejnění dotačního programu .

Vyhlášení dotačního programu ( Výzva dotačního programu) na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020 proběne od 4. února do 4. března 2020.

Příjem žádostí proběhne elektronickou formou od 4. února do 4. března 2020. 

Opatření č. 1:

Projekty na podporu ochrany životního prostředí a pro výchovu občanů města České Budějovice k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a ochraně živočichů.

Pravidla dotačního programu (odkaz níže) města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2020 schválila rada města usnesením č. 111/2020 3. února 2020.

Směrnice 3/2019 o poskytování dotací.

Po rozkliknutí uvedené Směrnice (odkaz níže) naleznete potřebné přílohy k administraci žádosti:

Obecná pravidla dotačního programu města České Budějovice

Formulář Žádosti o dotaci – tisková verze elektronického formuláře

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení „de minimis“ (k obdrženým podporám, nepovinná příloha žádosti/smlouvy). Povinná příloha smlouvy v případě, že dotace je poskytována v režimu podpory de minimis, tedy pouze pro ty subjekty, které do režimu de minimis spadají.

Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh.

Formulář konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy  2020

Stránka byla upravena 16. 6. 2020.