Dotace - oblast ochrany životního prostředí

Zveřejnění dotačních programů, pravidel a pokynů odboru ochrany životního prostředí.

V roce 2020 byly dotace přiděleny 29 projektů v celkové možné částce 1 600 000 Kč.

V roce 2019 byly dotace přiděleny 25 projektů v celkové možné částce 1 600 000 Kč.

V roce 2018 byly dotace přiděleny 19 projektů v celkové možné částce 800 000 Kč

V roce 2017 byly dotace přiděleny 20 projektů v celkové možné částce 800 000 Kč.

V roce 2016 byly dotace přiděleny takto (28,6 kB) 

V roce 2015  byly dotace v opatření 1 přiděleny takto (29,2 kB)                                                                            

V roce 2014 byly dotace v opatření 1 přiděleny takto
(53,4 kB)

Dotační program roku 2020 se uzavírá k 31.12.2020.

Na úřední desce byl v lednu 2021 vyvěšen záměr na rok 2021: zveřejnění dotačního programu .

Vyhlášení dotačního programu ( Výzva dotačního programu) na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021 proběne od 23. února do 23. března 2021.

Příjem žádostí proběhne elektronickou formou od 23. února do 23. března 2021. 

Opatření č. 1:

Projekty přímo přispívající ke zlepšení životního prostředí města.

Opatření č. 2:

Projekty environmentální výchovy.

Opatření č. 3:

Projekty včelařské se zaměřením na zlepšení životního prostředí pro včely a jiné opylovače, a včelařské projekty pro environmentální výchovu.

Pravidla dotačního programu (odkaz níže) města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2021 schválila rada města usnesením č. 1344/2020  9. listopadu 2020.

Směrnice 5/2020 o poskytování dotací.

Po rozkliknutí uvedené Směrnice (odkaz níže) naleznete potřebné přílohy k administraci žádosti:

Obecná pravidla dotačního programu města České Budějovice

Formulář Žádosti o dotaci – tisková verze elektronického formuláře

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení „de minimis“ (k obdrženým podporám, nepovinná příloha žádosti/smlouvy). Povinná příloha smlouvy v případě, že dotace je poskytována v režimu podpory de minimis, tedy pouze pro ty subjekty, které do režimu de minimis spadají.

Vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace včetně příloh.

Formulář konečného vyúčtování uznatelných nákladů projektu a závěrečné zprávy  2021

Stránka byla upravena 16. 2. 2021.