Dotace - oblast památkové péče 2016

Zveřejnění dotačního programu

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu památkové

péče v roce 2016 

Směrnice Rady města České Budějovice č. 6/2015 o poskytování dotací z
rozpočtu města

1. výzva: od 29. 2. 2016 - 13. 4. 2016 ............. ukončena

2. výzva:  29. 6. 2016 - 1. 8. 2016 .................. ukončena

Žádost musí být předložena elektronicky na předepsaném elektronickém formuláři (prostřednictvím elektronického systému podávání žádostí na www.c-budejovice.cz v sekci Dotace).

Postup pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu eDotace.

Formuláře k žádosti:

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de
minimis
)

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství

Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace