Dotace - podpora a rozvoj služeb péče o děti do 6 let věku

Na základě směrnice č. 6/2013 Směrnice 2014.doc- Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel  Obecná pravidla 2014.doc byla zpracována:

Pravidla dotačního programu v r  2014- RM.doc 

V ý z v a :

Výzva.doc

P ř í l o h y :

žádost o přípěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti.docx

Čestné prohlášení o spolufinancování.docx

Vzor smlouvy.docx

Prohlášení o partnerství.docx

Konečné vyúčtování uznatelných nákladů projektu.docx

Popis postupu při zadávání žádosti:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace.docx 

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka.pdf