Dotace podpořila osazení detektorů a kamer

České Budějovice obdržely dotaci na realizaci projektu Strategické detektory a kamerový dohledový systém. Pořízení, instalace a uvedení do provozu detekčních a sledovacích telematických zařízení tvoří nezbytný základ pro řízení dopravy. „Detektory a kamery byly pořízeny pro sledování a optimalizaci dopravy, především pro zlepšení možností dopravně inženýrského vyhodnocování a statistiku a pro potřeby dopravně závislé řízení světelného signalizačního zařízení. Pořídili jsme 14 kamer městského dohledového systému a osazeno bylo celkem 114 silničních strategických detektorů na 36 profilech komunikační sítě na území města,“ popisuje náměstek primátora Viktor Lavička. Tento telematický systém poskytuje potřebná data, která jsou nezbytná pro optimalizaci řízení dopravy. „Město má nyní poprvé možnost dlouhodobě a komplexně sledovat dění na silnicích. K dispozici máme přesná a aktuální data z mnoha míst komunikační sítě, což  umožňuje například rychleji a lépe detekovat dopravní excesy a optimalizovat dopravní proud,“ dodává náměstek Viktor Lavička s tím, že rozpočet akce byl 8,7 milionů korun a přidělená dotace je 6,7 milionů korun.

Stránka byla upravena uživatelem Petr Ferebauer, 26. 11. 2019.