Dotace pro Move 21 - vyjádření předsedy kulturní komise

Na webových stránkách Tanečního centra Move 21 se objevila informace o zrušení pohárové soutěže Dance CUP tohoto znění: „Původně plánovanou soutěž formací Dance CUP, která se měla konat v neděli 8. 6. 2014, jsme nuceni zrušit vzhledem k tomu, že Magistrát města ČB odmítl letos tuto soutěž finančně podpořit. Slavnostní galavečer v pondělí 9. 6. proběhne beze změn. Děkujeme za pochopení.“ Podle sdělení členů kulturní komise rady města se tato formulace objevila i na propagačních letácích tanečního centra a byla pronesena na zmíněném galavečeru před velkým množstvím diváků.

Proto si dovolím malé upřesnění. Taneční centrum Move 21, jehož činnost stojí na rozhraní sportu, vzdělávání a kultury, získalo od roku 2008 v rámci dotačních programů pro podporu školství a kultury částku ve výši celkem 1 729 738 korun.

Jen pro rok 2014 byly centru poskytnuty prostředky ve výši celkem 300 000 korun, a to v rámci několika opatření obou dotačních programů.

Výše uvedenou formulaci na adresu města proto považuji za velmi nepovedenou, neférovou a zavádějící.

Počet žádostí o finanční podporu stále narůstá a nelze plně uspokojit požadavky všech žadatelů na veškeré jejich záměry, zvláště pokud se navíc jedná o profesionální uskupení.
 

Mgr. Hynek Látal, Ph.D.
předseda kulturní komise Rady města České Budějovice