Dotace rozšiřují kapacity mateřských školek

V závěrečné fázi je nyní  projekt s názvem Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné. „Díky výstavbě nového třípodlažního pavilonu Mateřské školy Sedmikráska v ulici Železničářská dojde od 1. 9. 2019 k navýšení kapacity stávající školky o dvě třídy s 56 místy. Výše podpory IPRÚ představuje 90 % z celkových uznatelných investičních nákladů a činí okolo 26, 5 milionu korun,“ říká náměstek primátora Viktor Vojtko a dále uvádí, že jde už o třetí mateřskou školu podpořenou z finančních prostředků Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2014–2020. „V roce 2017 byl vybudován nový dvoupodlažní pavilon s dvěma třídami pro 56 předškolních dětí v Nemanicích a zrekonstruována budova s třemi třídami pro 75 předškoláků na sídlišti Šumava v ulici Emy  Destinnové. Celková finanční podpora představující dotaci IROP určená pro výše uvedené tři projekty Integrovaného plánu rozvoje území ORP České Budějovice představuje celkem částku 65 milionů korun. Kapacita mateřských škol zřizovaných městem je aktuálně vcelku vyrovnaná s poptávkou a některé školky dokonce navštěvují i dvouleté děti,“ dodává náměstek Viktor Vojtko.

 

Stránka byla upravena uživatelem JoŠ, 21. 8. 2019.