Dotace v oblasti sportu - rok 2011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 26.1.2011 schválila usnesením č. 169/2011 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2011.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu.pdf

Obecná pravidla.pdf

Směrnice.pdf

Výzvy:

Opatření č. 1 Opatření č. 1.pdf

Opatření č. 2:Opatření č. 2.pdf

Opatření č. 3:Opatření č. 3.pdf

FORMULÁŘE:

Žádost k opatření č. 1

Zadost_akce.doc, Rozpočet_akce xls.xls (povinná příloha č.1 k žádosti)

Žádost_investice.docRozpočet_investice.xls (povinná příloha č. 1 k žádosti)

Vzor smlouvy.pdf


Ostatní přílohy:

Čestné_prohlášení o bezúhonnosti
Čestné_prohlášení o spolufinancování
Prohlášení_o partnerství
Čestné_prohlášení k podpoře "de minimis"


Vyúčtování:

Formulář vyúčtování, tabulková část vyúčtování 


OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.


Administrátor dotačního programu:

Ing. Pandulová Martina, tel.: 386 801 509, e-mail: pandulovam@-budejovice.cz