Dotace v oblasti sportu - rok 2012

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 11.1.2012 schválila usnesením č. 76/2012 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2012.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu

Obecná pravidla

Směrnice

Výzvy:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí

FORMULÁŘE:

Žádost k opatření č. 1

Žádost k opatření č. 2, Rozpočet_akce (povinná příloha č.1 k žádosti)

Žádost k opatření č. 3Rozpočet investice (povinná příloha č. 1 k žádosti)

Vzor smlouvy


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti
Čestné prohlášení o spolufinancování
Čestné prohlášení o partnerství
Čestné prohlášení k podpoře "de minimis"


VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování, tabulková část vyúčtování 


OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ V ROCE 2012:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí

 

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže

Formulář: Žádost

 

 

Administrátor dotačního programu:

Ing. Pandulová Martina, tel.: 386 801 509, e-mail: pandulovam@c-budejovice.cz