Dotace v oblasti sportu - rok 2013

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 16.1.2013 schválila usnesením č. 17/2013 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2013.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu

Obecná pravidla

Směrnice

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí

Opatření č. 4: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 5: Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů


FORMULÁŘE:

Žádost k opatření č. 1

Žádost k opatření č. 2, Rozpočet akce (povinná příloha č. 1 k žádosti)

Žádost k opatření č. 3, Rozpočet investice (povinná příloha č. 1 k žádosti)

Žádost k opatření č. 4

Žádost k opatření č. 5

Vzor smlouvy


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti
Čestné prohlášení o spolufinancování
Čestné prohlášení o partnerství
Čestné prohlášení k podpoře "de minimis"


VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování, tabulková část vyúčtování


OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ V ROCE 2013:

Opatření č. 1: Příspěvek na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 18 let

Opatření č. 2: Příspěvek na sportovní akce (59,4 kB)

Opatření č. 3: Příspěvek na výstavbu či rekonstrukci sociálního zázemí

Opatření č. 4: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 5: Příspěvek na rozvoj výkonnostních mládežnických sportovních klubů

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže

Formulář: Žádost

Přehled přidělených dotací