Dotace v oblasti sportu - rok 2014

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 29.1.2014 schválila usnesením č. 111/2014 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014.

Úplné znění pravidel ke stažení: Pravidla dotačního programu

Obecná pravidla

Směrnice

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:

Opatření č. 1

Opatření č. 2

Opatření č. 3


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení o partnerství

Vzor smlouvy

 

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování

Tabulková část vyúčtování

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.

 

PŘEHLED PŘIDĚLENÝCH DOTACÍ V ROCE 2014:

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 2: Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů