Dotace v oblasti sportu - rok 2015

Záměr města České Budějovice poskytnout dotace pro oblast sport v roce 2015

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 18.2.2015 schválila usnesením č. 152/2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2015.

Směrnice

Obecná pravidla

Pravidla dotačního programu

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace (998,8 kB)

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka (596,7 kB)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:
 

Opatření č. 1

Opatření č. 2

Opatření č. 3

Opatření č. 5


OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení o partnerství

Vzor smlouvy

 

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování

Tabulková část vyúčtování

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE. (39,4 kB)

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže

Formulář: Žádost

Přehled přidělených dotací