Dotace v oblasti sportu - rok 2016

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 21.12.2015 schválila usnesením č. 1746/2015 Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2016.

Směrnice

Pravidla dotačního programu

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

 

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 2 - 2. výzva: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů

Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce

Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:

Opatření č. 1

Opatření č. 2

Opatření č. 2 - 2. výzva

Opatření č. 3

Opatření č. 5

 

OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnostiČestné prohlášení o spolufinancování

Čestné prohlášení o partnerství

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Vzor smlouvy

 

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování

Tabulková část vyúčtování

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE.

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže

Formulář: Žádost