Dotace v oblasti sportu - rok 2017

Dotační program města České Budějovice na podporu sportu a Reprezentace dětí a mládeže v roce 2017 (1,1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Směrnice (7,4 kB)

Pravidla dotačního programu (1 MB)Obsah se otevírá do nového okna

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace:

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e dotace (996,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Dotační systém MMCB - Uživatelská příručka (572,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

VÝZVY:

Opatření č. 1: Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 2: Příspěvek na činnost mládežnických preferovaných klubů (309,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 3: Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů

Opatření č. 4: Příspěvek na sportovní akce (298,3 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5: Příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů (307,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 6: Příspěvek na sportovní činnost dětí a dospělých s handicapem (303,7 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ŽÁDOSTEM:

Opatření č. 1 (196,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 2 (80,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 3 (57,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 5 (58,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Opatření č. 6 (74,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

OSTATNÍ PŘÍLOHY:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti (24,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o spolufinancování (23,1 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení o partnerství (22,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis) (23,8 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vzor smlouvy (49,9 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

VYÚČTOVÁNÍ:

Formulář vyúčtování (66 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Tabulková část vyúčtování (42 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

OSTATNÍ INFORMACE:

Upozorňujeme žadatele, že volně k použití je pouze LOGO MĚSTA, nikoliv ZNAK MĚSTA - použití znaku upravuje obecně závazná vyhláška č. 9/2005 o symbolech města České Budějovice a jejich užívání.

Příjemci dotace jsou povinni dodržovat podmínky smlouvy. Nejdůležitější povinnosti příjemců dotací, které se týkají vlastní realizace projektu, jsou ke stažení ZDE (39,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna.

 

NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA REPREZENTACI DĚTÍ A MLÁDEŽE DO 18 LET

Výzva: Reprezentace dětí a mládeže (390,4 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Formulář: Žádost (131,6 kB)Obsah se otevírá do nového okna

 

MIMOŘÁDNÁ ŽÁDOST O DOTACI

Náležitosti žádosti (73,2 kB)Obsah se otevírá do nového okna

Vyúčtování