Dotace - volnočasové aktivity

ROK 2020

V souvislosti s mimořádným řežimem, který platí v době nouzového stavu se školská komise rozhodla nepodpořit v roce 2020 jednorázové akce a navrhla Radě města České Budějovice schválit úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice v roce 2020 tak, že se finanční prostředky alokované v Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce nevyplatí a ušetřená částka bude převedena do Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory.

Tuto úpravu schválila Rada města České Budějovice dne 4.5.2020 usnesením č. 497/2020. 

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Na základě Směrnice 3/2019 - Poskytování dotací z rozpočetu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 25.11.2019

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2020

V ý z v y :

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (maximálně 1 podaná žádost, pouze nepodnikatelské subjekty)

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

P ř í l o h y :

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Formulář konečného vyúčtování projektu

V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné při podpisu smlouvy doložit:

- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

 

Popis postupu pro žadatele při podání žádost o dotaci na portálu e-dotace

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ROK 2019

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České na podporu volnočasových aktivit

Na základě  Směrnice č. 3/2018 - Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 22.10.2018

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2019

V ý z v y :

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (maximálně 2 podané žádosti)

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

P ř í l o h y :

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Vzor veřejnoprávní smlouvy

Formulář konečného vyúčtování projektu

V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné pří podpisu smlouvy doložit:

- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

 

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace

 

 

ROK 2018

Podpora volnočasových aktivit - Dotační program města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit

Na základě Směrnice č. 2/2017 - Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice dne 27.11.2017

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit v roce 2018 

 

V ý z v y :

Opatření č. 1 - příspěvek na celoroční činnost

Opatření č. 2 - příspěvek na jednorázové akce (zůstává omezený počet podaných žádostí na 2)

Opatření č. 3 - příspěvek na příměstské tábory

P ř í l o h y : 

Žádost o příspěvek - pouze elektronicky

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

V případě poskytnutí dotace:

Veřejnoprávní smlouva - VZOR

V případě, že dotace je poskytování na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné doložit:

Přílohu k veřejnoprávní smlouvy: čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis a Čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

Formulář konečného vyúčtování projektu

Popis postupu pro žadatele při podání žádosti o dotaci na portálu e-dotace