Dotační program na rok 2022

Dotace - podpora projektů v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028

Vyhlášení Dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028

 

Na základě Směrnice 1/2021 - Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice a její přílohy č.1 - Obecná Pravidla dotačního programu města České Budějovice schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1499/2021 dne 13.12.2021: 

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu projektů pro rok 2022 v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028

 

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 15. 1. 2022 do 7. 2. 2022.

 

Informace k získání Úplného výpisu z evidence skutečných majitelů - návod pro držitele datové schránky

 

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím nové aplikace: Dotační portál statutárního města České Budějovice - https://dotace.c-budejovice.cz

 

K dispozici je manuál pro jednodušší orientaci v základních podmínkách Dotačního programu a jeho návaznosti na kandidaturu Českých Budějovic. Najdete v něm také návod na sestavení projektu pro účel grantové žádosti.

Manuál k dotačnímu programu a k psaní žádostí o dotaci

 

Videozáznam ze školení k dotačnímu programu, který se konal 6.1.2022:

PRVNÍ ČÁSThttps://youtu.be/ZN5i5h7hYmM

00:00 min – Úvod & představení záměru kandidatury na Evropské hlavní město kultury 2028

16:45 min – Zaměření dotačního programu

31:00 min – Podmínky dotačního programu, povinné přílohy

DRUHÁ ČÁSThttps://youtu.be/u7qUP0FXocM

00:00 min – Představení nového Dotačního portálu pro podávání žádostí

23:30 min – Úvod do psaní projektu pro grantovou žádost

Výzvy:

Opatření 1 - Budování kapacit kulturních aktérů

Opatření 2 - Rozvoj spolupráce kulturních aktérů

Opatření 3 - Environmentální přesah kulturních projektů

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství

Podrobný popis projektu

Podrobný rozpočet projektu

Vzor veřejnoprávní smlouvy

V případě, že je dotace poskytována na činnost, jejíž podpora naplňuje znaky veřejné podpory je nutné při podpisu smlouvy doložit:

- čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

- čestné prohlášení k podpoře malého rozsahu (de minimis)

 

Formuláře:

Formulář konečného vyúčtování projektu

Soubory ke stažení:

Strategický plán města České Budějovice na období let 2017 - 2027

Výzva k podání žádosti do soutěže o titul

 

Stránka byla upravena uživatelem Petra Návratová, 25. 1. 2022.