Dotační program města nabídne přes dvacet milionů korun

Statutární město České Budějovice bude letos opět poskytovat z městského rozpočtu granty a příspěvky

„Celkově jsou pro rok 2011 alokovány finanční prostředky ve výši 20 milionů 950 tisíc korun, což je vzhledem k napjatému rozpočtu velmi slušná částka,“ říká primátor Juraj Thoma s tím, že hlavním cílem je, aby se lidé do dění ve městě aktivně zapojovali.

Podrobné informace k pravidlům, k výzvám a termínům, kdy budou přijímány žádosti o dotace, jsou k dispozici na webových stránkách města www.c-budejovice.cz – v sekci „Dotace“.

Rozdělení do jednotlivých podporovaných oblastí je následující: 

Č.

Oblast

Alokace na rok 2011
v tis. Kč

1.

kultura

4 000

2.

cestovní ruch

1 750

3.

sport

6 900

4.

volnočasové aktivity

800

5.

sociální oblast

5 000

6.

životní prostředí

500

7.

památková péče

2 000

Celkem

                               20 950