Dotační program na ochranu životního prostředí finančně posílil

 

Dotační program na podporu ochrany životního prostředí pro rok 2017 má jedno opatření, ve kterém se zvýšila alokovaná částka na 800 000 korun. „Už několik let se rozdělovalo pouze 500 000 korun, letos to bude o 300 000 více, což je myslím dobrá zpráva pro potenciální žadatele. Maximální hranice příspěvku na jeden projekt ale zůstává stejná jako v minulosti, což je 50.000 korun.  Díky navýšení bude pravděpodobně podpořeno více projektů, na které se dříve nedostalo,“ říká radní Michal Kohn s tím, že běžnou praxí bylo odmítnutí zhruba  polovinu žadatelů. Dotační program má název Výchova občanů města Českých Budějovic k citlivému a uvážlivému přístupu k přírodě a k ochraně živočichů žijících v naší blízkosti. „Půjde například o oslavy svátků Země, výlety za přírodou, soutěže o životním prostředí, budování naučné stezky, výukové programy, akce na záchranu živočichů i některých lokalit cenných z hlediska ochrany přírody, poradenství, besedy s občany, vydávání tiskovin, prácev přírodních zahradách, zájmové kroužky dětí, mládeže i dospělých a aktivity včelařů,“ dodává Michal Kohn. Zájemci mohou podávat žádosti o granty do 20. února 2017.