Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2010

Vyúčtování poskytnutých dotací v roce 2010

Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačních programů na podporu sociální oblasti v roce 2010 se provádí stejným způsobem jako v roce 2009. K vyúčtování použijte tento formulář. Bližší informace ke způsobu vyúčtování najdete v Pravidlech dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2010 (viz níže) nebo můžete kontaktovat administrátora dotačního programu (kontakt je umístěn na konci této stránky).

...........................................................................................................................................................

Výsledky 2. výzvy dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2010

Zastupitelstvo  města České Budějovice schválilo dne 29.4.2010 svým usnesením č. 105/2010 přidělení dotací nad 50 tis. Kč

Podpořené žádosti nad 50 tis. Kč - 2. výzva

Rada města České Budějovice schválila dne 21.4.2010 svým usnesením č. 634/2010 přidělení dotací do 50 tis. Kč


Podpořené žádosti do 50 tis. Kč - 2. výzva

.............................................................................................................................................................

Výsledky 1. výzvy dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2010.

Rada města České Budějovice schválila dne 17.3.2010 svým usnesením č. 417/2010 přidělení dotací do 50 tis. Kč

Podpořené  žádosti do 50 tis_1 výzva.pdf

Zatupitelstvo města České Budějovice schválilo dne 25.3.2010 svým usnesením č. 73/2010 přiděleníní dotací nad 50 tis. Kč.

Podpořené žádosti nad 50 tis_1 výzva.pdf

...........................................................................................................................................................

Veškeré informace najdete v Pravidlech dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2010. Dotace budou poskytovány v rámci čtyř opatření:

  • Opatření č.1: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejíaktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel.
  • Opatření č.2: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Opatření č. 3: Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb.
  • Opatření č.4: Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. výzva k předkládání žádostí - UKONČENO !!!

Termín: 1.3. - 31.3.2010

Opatření č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejíaktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám obyvatel

Alokovaná částka: 500 tis. Kč

Opatření č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost NNO - poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
Alokována částka: 500 tis. Kč

Opatření č. 3 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb.

Alokovaná částka: 1 000 tis. Kč

...................................................................................................................................................................

1. výzva k předkládání žádostí - UKONČENO !!!

Termín: 18.1. - 22.2.2010

Opatření č. 2 - příspěvek na celoroční činnost NNO - poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
alokována částka: 2 800 tis. Kč

Opatření č. 4 - příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti
alokovaná částka: 200 tis. Kč


Formuláře a povinné přílohy k podání žádosti:

žádost o příspěvek do 50 tis. Kč

žádost o příspěvek nad 50 tis. Kč

příloha - spolufinancování

příloha - bezúhonnost

příloha - partnerství

vzor smlouvy

Veškeré dotazy a konzultace vyřizuje administrátor dotačního programu:

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí
e-mail kovarnovas@c-budejovice.cz