Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2011

Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2011

Vyúčtování poskytnutých dotací v rámci dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2011 se podává na tomto formuláři. Termín pro vyúčtování daného projektu je uveden vždy ve smlouvě!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledky dotačního programu na podporu sociální oblasti v r. 2011 - 2. výzva

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 26.května 2011 schválilo usnesením č. 175/2011 dotace nad 50 tis. Kč

Seznam podpořených žádostí_dotace nad 50 tis.pdf

Rada města na svém zasedání dne 18. května 2011 schválila usnesením č. 766/2011 dotace do výše 50 tis. Kč:

Seznam podpořených žádostí_dotace do 50 tis.pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. výzva k předkládání žádostí do dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2011 - UKONČENO

Termín: 1.4. - 29.4.2011

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám (poskytovatelé neregistrovaných služeb)

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách

č. 3 - Příspěvek na jednorázové a krátkodobé projekty organizací působících v sociální oblasti.

Alokované částky:

350 tis. Kč pro opatření č. 1

1 000 tis. Kč pro opatření č. 2

300 tis. Kč pro opatření č. 3

Pravidla, formuláře žádostí a povinných příloh naleznete u výzvy č. 1

Dotazy a konzultace k předkládaným žádostem můžete řešit s administrátorem dotačního programu:

Šárka Kovárnová

odbor sociálních věcí

tel.: 386 801 623; e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Výsledky dotačního programu na podporu sociální oblasti v r. 2011 - 1. výzva

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 21. dubna 2011 schválilo usnesením č. 118/2011 dotace nad 50 tis. Kč

Seznam podpořených žádostí nad 50 tis.pdf

Rada města na svém zasedání dne 23. března 2011 schválila usnesením č. 458/2011 dotace do výše 50 tis. Kč:

Seznam podpořených žádostí do 50 tis Kč.pdf

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. výzva k předkládání žádostí do dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2011 - UKONČENO

Termín: 31.1. - 28.2.2011

Opatření:

č. 1 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které působí v sociální oblasti a vyvíjejí aktivity zaměřené na podporu a pomoc specifickým cílovým skupinám (poskytovatelé neregistrovaných služeb)

č. 2 - Příspěvek na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních  službách

Alokovaná částka: 350 tis. Kč pro opatření č. 1

                        3 000 tis. Kč pro opatření č. 2

Veškeré další podrobné informace najdete v těchto Pravidlech.

Formuláře:

Žádost o příspěvek do 50 tis. Kč

Žádost o příspěvek nad 50 tis. Kč

Čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Čestné prohlášení o spolufinancování.

Čestné prohlášení k podoře de minimis

Prohlášení o partnerství

Vzor smlouvy o poskytnutní dotace

 

Dotazy a konzultace k předkládaným žádostem můžete řešit s administrátorem dotačního programu:

Šárka Kovárnová

odbor sociálních věcí

tel.: 386 801 623; e-mail: kovarnovas@c-budejovice.cz