Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2018

Vyúčtování dotací poskytnutých v roce 2018

Vyúčtování se provádí na předepsaném formuláři. Zároveň je nutné ho zapsat k podpořené žádosti do aplikace e-dotace.

Při vyúčtování se řiďte VODÍTKEM pro vyúčtování dotací poskyntutých v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podopru sociální oblasti.

Výsledky Dotačního programu

1. výzva

 

2. výzva

 

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2018

Dokumenty:

 1. Směrnice č, 2/2017, o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice
 2. Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2018 (2. verze)
 3. Vyhlášení dotačního programu

Termín vyhlášení DP:   20. prosince 2018

Harmonogram výzev:

1. výzva DP:     22. ledna - 22. února 2018 pro opatření 1,2,4 a 6 (příjem žádostí)

2. výzva DP:     5. března -  4. dubna 2018 pro opatření č. 1, 2, 3, 7 a 8 (příjem žádostí)

3. výzva DP:      pouze v odůvodněném případě, přesný datum příjmu žádostí bude určen

Celková alokovaná částka pro všechna opatření: 8 mil. Kč

Počet opatření: 7

DOPORUČENÍ:

 1. indikátory -  věnujte pozornost správnému vyplnění indikátorů, v případě sociálních služeb se řiďte Metodikou indikátorů RPSS ČB
 2. rozpočet - viz Vodítko pro vyúčtování dotací poskytnutých v rámci DP města České Budějovice

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • Stanovy nebo statut organizace
 • Oprávnění jednat jménem žadatele
 • Registrace sociální služby (pokud se žádost týká dotace na registrovanou sociální službu)
 • Pověření Jihočeského kraje nebo MPSV (pokud se jedná o žádost na registrovanou sociální službu, která je zařazena do krajské či celostátní sítě sociálních služeb)
 • Prohlášení k podpoře malého rozsahu/de minimis (pokud se přikládá pověření JčK/MPSV není povinnou přílohou)

 

Formuláře jsou uvedeny v souborech níže.