Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2019

Vyúčtování dotací poskytnutých v rámci dotačního programu v roce 2019

 • Vyúčtování je nutné doložit nejpozději do data uvedeného ve smlouvě o poskytnutí dotace.
 • Provádí se na předepsaném formuláři. Zároveň je nutné ho zapsat k podpořené žádosti do aplikace e-dotace.
 • Při vyúčtování se řiďte aktuálním VODÍTKEM pro vyúčtování dotací poskytnutých v rámci Dotačního programu města České Budějovice na podporu sociální oblasti.

 

Výsledky Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2019

1. výzva:

 • Podpořené žádosti se schválenou dotaci do 50 tis. Kč - schváleno radou města dne 1. dubna 2019 usn. č. 367/2019
 • Podpořené žádosti se schválenou dotací nad 50 tis. Kč - schváleno zastupitelstvem města dne 13. května 2019 usn. č. 86/2019

 

2. výzva:

 • Podpořené žádosti se schválenou dotaci do 50 tis. Kč - schváleno radou města dne 29. dubna 2019 usn. č. 543/2019
 • Podpořené žádosti se schválenou dotací nad 50 tis. Kč - schváleno zastupitelstvem města dne 13. května 2019 usn. č. 87/2019

 

3. výzva:

 • Podpořené žádosti se schválenou dotací do 50 tis. Kč - schváleno radou města dne 19. srpna 2019 usn. č. 1019/2019.
 • Podpořené žádosti se schválenou dotací nad 50 tis. Kč - schválenou zastupitelstvem města dne 16. září 2019 usn. č. 163/2019.

 

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2019

Dokumenty:

 1. Směrnice č. 3/2018 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice.
 2. Pravidla dotačního programu (4. verze) města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2019.
 3. Vyhlášení dotačního programu.

Termín vyhlášení DP: 19. prosinec 2018

Harmonogram výzev:

1. výzva DP:     21. ledna - 20. února 2019 pro opatření 1, 3, 5, 7, 8, 9 (příjem žádostí)

2. výzva DP:     25. února - 27. března 2019 pro opatření č. 2 a 4 (příjem žádostí)

3. výzva DP:      15. května - 21. června pro opatření na podporu sociálních služeb (2 a 4) 

Celková alokovaná částka pro všechna opatření: 8 mil. Kč

Počet opatření: 8

 

DOPORUČENÍ:

 

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • Stanovy nebo statut organizace
 • Oprávnění jednat jménem žadatele
 • Registrace sociální služby (pokud se žádost týká dotace na registrovanou sociální službu)
 • Pověření Jihočeského kraje nebo MPSV (pokud se jedná o žádost na registrovanou sociální službu, která je zařazena do krajské či celostátní sítě sociálních služeb)
 • Prohlášení k podpoře malého rozsahu/de minimis (pokud se přikládá pověření JčK/MPSV není povinnou přílohou)
 • Prohlášení o partnerství (spolupráci) - povinné pro opatření č. 9
Stránka byla upravena 18. 11. 2019.