Dotační program na podporu sociální oblasti v roce 2020

Výsledky Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2020

1. výzva:

Vyhlášení Dotačního programu na podporu sociální oblasti v roce 2020

Dokumenty:

 1. Směrnice č. 3/2019 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice.
 2. Pravidla dotačního programu (1. verze) města České Budějovice na podporu sociální oblasti v roce 2020.
 3. Vyhlášení dotačního programu

Termín vyhlášení DP: 22. ledna 2020

Harmonogram výzev:

1. výzva DP:     24. února - 25. března 2020 pro všechna opatření uvedená v pravidlech

                       (příjem žádostí, opatření č. 3 je v aplikaci e-dotace vedené pod č. 10)

2. výzva DP:     pouze v odůvodněném případě - termín bude následně upřesněn

Celková alokovaná částka pro všechna opatření: 9 mil. Kč

Počet opatření: 4

 

DOPORUČENÍ:

 

Povinné přílohy:

 • Čestné prohlášení o spolufinancování
 • Čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • Tabulka - úvazky (povinné pro opatření č. 2 a 4)
 • Stanovy nebo statut organizace
 • Oprávnění jednat jménem žadatele
 • Registrace sociální služby (pokud se žádost týká dotace na registrovanou sociální službu)
 • Pověření Jihočeského kraje nebo MPSV (pokud se jedná o žádost na registrovanou sociální službu, která je zařazena do krajské či celostátní sítě sociálních služeb)
 • Prohlášení k podpoře malého rozsahu/de minimis (pokud se přikládá pověření JčK/MPSV není povinnou přílohou)
 • Prohlášení o partnerství (spolupráci)- povinné pokud v žádosti v kolonce partnera uvedete spolupracující subjekt
Stránka byla upravena uživatelem Šárka Kovárnová, 16. 7. 2020.