Dotační program na rok 2008

3. VÝZVA

PRO PROJEKTY REALIZOVANÉ V MĚSÍCI KVĚTNU - PROSINCI
podání žádosti od 10. března do 25. dubna 2008 do 14:30 hodin