Dotační program na rok 2010

Rada města České Budějovice na svém jednání dne 17. 3. 2010 schválila přidělení dotací na projekty do 50 tisíc Kč/více

Zastupitelstvo města České Budějovice na svém jednání dne 25. 3. 2010 schválilo přidělení dotací na projekty nad 50 tisíc/více

Rada města České Budějovice na svém jednání 13.1. 2010 schválila níže uvedená Pravidla dotačního programu na podporu kultury v roce 2010. Termín pro podání žádostí o dotace je od 19.1. do 19.2. 2010 do 14.30 hodin. Více viz jednotlivé výzvy.

1. VÝZVA pokyny pro :


Formuláře žádostí pro:


Přílohy k žádostem


Formuláře vyúčtování pro:

 

Zpracovala: Mgr. Mašínová Petra 13.1. 2010