Dotační program na rok 2011

Rada města České Budějovice na svém jednání 12.1. 2011  schválila níže uvedená Pravidla dotačního programu na podporu kultury v roce 2011. Termín pro podání žádostí o dotace je od 27.1. do 25.2. 2011 do 14.30 hodin. Více viz jednotlivé výzvy.


Formuláře žádostí pro:


Přílohy k žádostem


Formuláře vyúčtování pro: