Dotační program v oblasti cestovního ruchu na rok 2015

Záměr města České Budějovice poskytnout dotace pro oblast cestovního ruchu v roce 2015.

Rada města České Budějovice na svém jednání 17.06.2015 schválila úpravu Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015. Dne 22.06.2015 byla vyhlášena 1. výzva Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015 v rámci opatření "Podpora rozvoje cestovního ruchu". Termín pro podávání žádostí o dotace je od 22.06.2015 do 21.08.2015. Více viz výzva na odkazu eDotace.

Směrnice 6/2014 - poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice

Pravidla Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2015

Přílohy:

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Podrobná specifikace rozpočtu projektu

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formulář konečného vyúčtování