Dotační program v oblasti cestovního ruchu na rok 2016

Na základě Směrnice 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 451/2016 dne 04.04.2016:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu v roce 2016

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 05.04.2016 do 06.05.2016.

Přílohy:

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Podrobná specifikace rozpočtu projektu

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2016