Dotační program v oblasti kultury na rok 2012

Rada města České Budějovice na svém jednání 7.12. 2011  schválila níže uvedená Pravidla dotačního programu na podporu kultury v roce 2012. Termín pro podání žádostí o dotace je od 16.12. 2011 do 23.1. 2012 do 16.00 hodin. Více viz výzva k jednotlivým opatřením.

Přehled přidělených dotací do 50 tisíc Kč

Přehled přidělených dotací nad 50 tisíc Kč 

 

Pravidla dotačního programu města Č. Budějovice na podporu kultury v roce 2012

 

1. výzva - pokyny k jednotlivým opatřením

 

Formuláře žádostí

 

Přílohy k žádostem

 

Formuláře k vyúčtování dotací v r. 2012