Dotační program v oblasti kultury na rok 2014

2. VÝZVA BYLA VYHLÁŠENA 13. BŘEZNA! Žádosti je možné podávat do 14. dubna 2014.

Žádosti je možné podávat v těchto opatřeních: Reprezentace města, Kulturní projekty a Klubová scéna.  (Žádosti v opatřeních Celoroční činnost, Kulturní léto a Galerijní noc 2014 bylo možné podávat pouze v 1. výzvě.)

Podrobnosti včetně všech formulářů a podávání žádostí v aplikaci eDotace.

--------------------------------------------

Rada města České Budějovice na svém jednání 20.11.2013 schválila níže uvedená Pravidla dotačního programu na podporu kultury v roce 2014. Termín pro podávání žádostí o dotace byl v 1. výzvě od 2.12.2013 do 6.1.2014 do 17:00 hod. Více viz výzvy k jednotlivým opatřením na odkazu e-dotace.

Směrnice 6/2013 - Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice
 

Obecná pravidla dotačního programu statutárního města České Budějovice
 

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2014
 

Postup pro žadatele při podání žádostí o dotaci na portálu eDotace
 

Přílohy:

Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Příloha č. 2 - Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Příloha č. 3 - Vzor prohlášení o partnerství

Příloha č. 4 - Vzor prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

 

Příloha č. 5 - Informativní údaje - Opatření č. 1 (celoroční činnost)

Příloha č. 6 - Informativní údaje - Opatření č. 2 (reprezentace)

Příloha č. 7 - Informativní údaje - Opatření č. 3, 4, 5, 6 (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto a galerijní noc 2014)

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2014

 

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.