Dotační program v oblasti kultury na rok 2015

Záměr města České Budějovice poskytnout dotace pro oblast kultury v roce 2015.

Rada města České Budějovice na svém jednání 22.07.2015 usnesením č. 1027/2015 schválilaúpravu "Pravidel dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015" - viz. níže:

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 19.11.2014 do 31.01.2015.

Termín pro podávání žádostí o dotace u nově vytvořeného Opatření 7 - Kulturní projekty k 750 letům založení města je od 23.02.2015 do 15.04.2015.

Termín pro podávání žádostí o dotace u nově vytvořeného Opatření 8 - Kulturní projekty do závěrečné etapy oslav je od 30.04.2015 do 31.05.2015.

Termín pro podávání žádostí o dotace v 2. výzvě Opatření 7 - Kulturní projekty k 750 letům založení města je od 23.07.2015 do 24.08.2015.

Více viz výzvy k jednotlivým opatřením na odkazu eDotace.

Směrnice 6/2014 - Poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2015

Finanční rámec 2015

Přílohy:

 

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Informativní údaje - Opatření č. 1 (celoroční činnost)

Informativní údaje - Opatření č. 2 (reprezentace)

Informativní údaje - Opatření č. 3, 4, 5, 6 (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto, galerijní noc 2015)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2015