Dotační program v oblasti kultury na rok 2016

Na základě Směrnice 6/2015 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice ve znění pozdějších dodatků a její přílohy č. 1 Obecných pravidel schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1675/2015 dne 02.12.2015:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2016

Finanční rámec 2016

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 04.01.2016 do 05.02.2016.

Přílohy:

Vzor čestného prohlášení o bezúhonnosti

Vzor čestného prohlášení o spolufinancování

Vzor prohlášení o partnerství

Vzor prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Informativní údaje - Opatření č. 1 (celoroční činnost)

Informativní údaje - Opatření č. 2 (reprezentace)

Informativní údaje - Opatření č. 3, 4, 5, 6 (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto, galerijní noc 2016)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2016