Dotační program v oblasti kultury na rok 2017

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017

Na základě Směrnice 6/2016 Poskytování dotací z rozpočtu města České Budějovice  schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1600/2016 dne 14.11.2016:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2017

Finanční rámec 2017

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 26.11.2016 do 08.01.2017.

Přílohy:

Čestného prohlášení o bezúhonnosti

Čestného prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (nepovinná příloha)

Prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Příloha k opatření č. 1 (celoroční činnost)

Příloha k opatření č. 2 (reprezentace města)

Příloha k opatření č. 3, 4, 5, 6 (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto, galerijní noc)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2017