Dotační program v oblasti kultury na rok 2018

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury v roce 2018

Na základě Směrnice 2/2017 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1502/2017 dne 13.11.2017:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2018

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 01.12.2017 do 07.01.2018.

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (nepovinná příloha)

Prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Příloha k opatření 1 (celoroční činnost)

Příloha k opatření 2 (reprezentace města)

Příloha k opatření 3, 4, 5 (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formuláře:

Formulář ke konečnému vyúčtování dotací v roce 2018