Dotační program v oblasti kultury na rok 2019

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019

Na základě Směrnice 3/2018 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1564/2018 dne 17.12.2018:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2019

Termín pro podávání žádostí o dotace v 2. výzvě opatření 3 - kulturní projekty je od 02.04.2019 do 02.05.2019.

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 28.11.2018 do 09.01.2019.

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (nepovinná příloha)

Prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Příloha k opatření 1 (celoroční činnost)

Příloha k opatření 2 (reprezentace města)

Příloha k opatření 3, 4, 5, 7 (kulturní projekty, klubová scéna, kulturní léto, výročí sametové revoluce)

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

Formuláře:

Formulář ke konečnému vyúčtování dotací v roce 2019

Stránka byla upravena uživatelem Karla Chromá, 27. 11. 2019.