Dotační program v oblasti kultury na rok 2020

Dotační program města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020

Na základě Směrnice 3/2019 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1516/2019 dne 25.11.2019:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2020

 

Termín pro podávání žádostí o dotace v 2. výzvě opatření 3 - kulturní projekty je od 17.03.2020 do 17.04.2020.

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 15. 12.2019 do 15.01.2020.

 

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (nepovinná příloha)

Prohlášení "de minimis" (nepovinná příloha)

Příloha k opatření 1 (celoroční činnost)

Příloha k opatření 2 (reprezentace města)

Příloha k opatření 3, 4 (kulturní projekty, klubová scéna)

 

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2020

 

Stránka byla upravena 17. 3. 2020.