Dotační program v oblasti kultury na rok 2021

 

Na základě Směrnice 5/2020 o poskytování dotací z rozpočtu statutárního města České Budějovice schválila Rada města České Budějovice usnesením č. 1370/2020 dne 23.11.2020:

Pravidla dotačního programu města České Budějovice na podporu kultury v roce 2021.

 

Termín pro podávání žádostí o dotace je od 30.11.2020 do 04.01.2021.

 

Přílohy:

Čestné prohlášení o bezúhonnosti

Čestné prohlášení o spolufinancování

Prohlášení o partnerství (nepovinná příloha)

Příloha k opatření 1 (celoroční činnost)

Příloha k opatření 2 (reprezentace města)

Příloha k opatření 3, 4 (kulturní projekty, klubová scéna)

 

Žádosti lze podávat pouze prostřednictvím aplikace eDotace.

 

Formuláře:

Formulář k vyúčtování dotací v roce 2021

 

Stránka byla upravena uživatelem Karla Chromá, 30. 6. 2021.