Dotazník prozkoumá zájem o památky

V souvislosti s aktualizací Programu regenerace městské památkové rezervace připravili pracovníci odboru památkové péče  dotazník, který by měl prozkoumat  zájem o přidělení finančních prostředků na obnovu kulturních památek pro rok 2006. "Finanční příspěvky je možné použít  na obnovu kulturních památek ve vlastnictví měst, církví, právnických a fyzických osob. Poskytují se za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památkových hodnot , například na opravy střech, okapů a komínů, odstranění podmáčení a statické zabezpečení, nikoliv  na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu jejího vlastníka. Obnova objektů se financuje s pomocí státu a povinnou spoluúčastí obce a vlastníka,"vysvětluje pravidla první náměstek primátora Juraj Thoma s tím, že na  předběžný průzkum zájmu je zaměřen anketní dotazník, který mohou žadatelé po vyplnění odevzdat  do 1.září tohoto roku na adrese odboru památkové péče, pracoviště Kněžská 19, České Budějovice. Formuláře dotazníků je možné vyzvednout přímo na odboru památkové péče, volně ke  stažení jsou i  na internetových stránkách  města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Další bližší informace je možné získat u Ing. Tomandlové na telefonním čísle 386804302.