Dotazník se týká obnovy památek

 

Odbor památkové péče nabízí majitelům památek možnost zapojit se do Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice i v roce 2017 a čerpat z finančního příspěvku města a státu. Zájem o příspěvek na obnovu památek prozkoumá anketní dotazník.

"Dotazníky poskytujeme už několik let, vždy v souvislosti s aktualizací Programu na příslušný rok. Slouží jako jeden  z podkladů pro jednotlivé akce. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy a nemohou být  použity ani na obnovu kulturní památky, pokud je součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Poskytované  finance  jsou přísně účelové, mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících uchování souhrnné památkové hodnoty, ne na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy," vysvětluje náměstek primátora Jaromír Talíř.

Výše státního finančního příspěvku se bude odvíjet od zájmu vlastníků památek a jejich připravenosti k jejich obnově. Letos byla do Programu zařazena například obnova teologické fakulty a kaple Smrtelných úzkostí Páně.

Dotazník, který musí být vyplněný a odevzdaný nejpozději do 30. září 2016, je žadatelům k dispozici na webových stránkách města - www.c-budejovice.cz  nebo na odboru památkové péče. 

Městská památková rezervace České Budějovice byla vyhlášena v roce 1980, tedy již před 36 lety. Město využívá k její obnově tento dotační program od jeho prvopočátku, tedy od roku 1992.