Úřední deska

Dražba nemovité věci

Celní úřad pro Jihočeský kraj vyhlašuje dražbu nemovité věci k.ú. Benice, viz příloha

Vyvěšeno: 
27.07.2020 - 16.09.2020