Druhou etapu zateplení zahájí měření azbestu

Dvě kontrolní měření azbestových mikrovláken budou předcházet zahájení prací druhé etapy zateplení objektů škol v českobudějovickém sídlišti Máj.

„S prvním měřením počítáme v první polovině června, těsně před předáním staveniště. Podruhé se bude měřit před vlastní demontáží boletických panelů, to znamená v posledním červnovém týdnu. Musíme mít jistotu, že se problém s únikem azbestových vláken, který doprovázel první etapu stavebních prací, nebude opakovat,“ říká náměstek primátora Kamil Calta.

Na zateplení školní jídelny a tělocvičny bude nově dohlížet jako technický dozor firma Mauring, spol. s r.o. ve spolupráci s Foster Bohemia. Novým subdodavatelem je firma SITA CZ. „Celkové předpokládané investiční náklady na první i druhou etapu zateplení jsou 47 700 000 korun, přislíbená dotace je ve výši 36 500 000 korun,“ vyčísluje náměstek primátora Petr Podhola.  

K předání staveniště dojde 5. června 2012 v 9.00 hodin. Na místě budou přítomni náměstci primátora, zástupci zhotovitele, investora a stavebního dozoru.