Ekologická výchova

 Ekologická výchova ve městě

probíhá především v rámci osvědčeného projektu Terminál,

dále formou přidělování dotací na podporu ochranu životního prostředí spojenou se snahou vychovávat občany ke kladnému přístupu k životnímu prostředí, spoluprací a vedením Dětského zastupitelstva a podporou a konáním akcí k Evropskému dnu bez aut. Také podporujeme akce spolků, které se zabývají ochranou přírody a ekologickou osvětou.

 • Terminál a jeho podrobnosti  jsou zde

Cílem  projektu je nabídnout širokou škálu výukových programů s environmentální tématikou pro:

- mateřské školy

- základní školy

- pro střední školy

- pro handicapované děti: Speciální škola pro sluchově postižené, Arpida

 • Robinson

jsou noviny, které vychází již 18 let, vydávané primárně pro českobudějovické školy,  ale oblíbené i v jiných městech.

vydávání je pod záštitou Českého výboru pro UNICEF. Díky sehnání dalších partnerů je rozšířena distribuce do ZŠ v celých jižních Čechách, dva roky vycházejí noviny již plnobarevné.

Dále díky partnerům mohl vzniknout základní web novin, na kterých je aktuální číslo k prolistování, starší čísla ke stažení.

Obsah novin je rozdělen na dvě základní části: příspěvky dětí (texty, básně, obrázky) a články od redaktorů a dalších přispěvovatelů. Zadní stránka jsou Zoo noviny, která vzniká s dalším partnerem Zoo Ohrada Hluboká nad Vltavou.

Cílem novin (projektu) je vzdělávat děti k udržitelnému životu - vztahy mezi lidmi, vztah k přírodě, k životnímu prostředí (ve městech, na vesnicích), k památkách, ke zvířátkám (díky zoo).

 • Ekologický kalendář:

Kalendář je na všech školách v ČB, malují jej samotné děti. každý rok se zveřejní jedna škola, která obrázky připravuje.

 • Ekologické pohádky:

Pohádky pro malé děti s tématikou ochrany přírody, krajiny, zvířátek.

Granty neboli dotace přidělované na podporu ochrany životního prostředí

  jejich témata jsme vyhlašovali tak, aby se ochrana přírody zároveň promítla do ekologické výchovy občanů města.
  Granty, které proběhly v letech 2005 až 2007 jsou níže uvedeny.
   Od roku 2008 jsou uvedeny v sekci " DOTACE" na stránkách magistrátu města,  kde jedině najdete další  aktuální informace.

Grantová témata ekologické výchovy rok 2005

Grantová témata ekologické výchovy rok 2006  a DZvybranýchgrantů2006.doc . 

 Smyslem grantového systému je: zde

Grantová témata ekologické výchovy rok 2007

 • Informace o minulých ročnících Evropského dne bez aut

a Evropského týdne mobility naleznete také pod odborem ochrany životního prostředí. Příklad: souhrn informací

 • Kampaň na kolo jen s přilbou, respektive její shrnutí,

 naleznete zde : Závěrečná zpráva koordinátora 2005.doc a aktuálnější zprávy z této kampaně opět na stránkách odboru ochrany životního prostředí