Elektronické dokumenty

Benefit projektu


žádost_02717.pdf


Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená 25.02.2014


Sml_o_dotaci_02717.pdf


Závěrečná monitorovací zpráva projektu s Žop


ZMZ_14.04.2014_02717.pdf


Žádost_o_platbu_14.04.2014_02717.pdf


První monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 09.01.2014 - 08.01.2015 předložená poskytovateli dotace 05.02.2015:


1.MZU_ORVZ_247_2015_02717.pdf


Druhá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 09.01.2015 - 08.01.2016 byla předložena poskytovateli dotace 27.01.2016 


2.MZU_02712.pdf


Třetí monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 09.01.2016 - 08.01.2017 byla předložena poskytovateli dotace 03.02.2017


3.MZU_02717.pdf 


Čtvrtá monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu za sledované období 09.01.2017 - 08.01.2018 bude předložena poskytovateli dotace do 03.02.2018