Elektronické dokumenty

Harmonogram:

harmonogram.xls

Žádost o dotaci

Benefit FINAL.pdf

Věcný a technický popis projektu

Věcný a technický popis projektu FINAL.pdf

Smlouva o partnerství

Prohlášení o partnerství III.etapa.pdf

Vymezení uznatelných nákladů na projekt:

pravidla uznatelných nákladů.doc

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad ze dne 30.1.2009

smlouva o poskytnutí dotace Lannova 3.pdf

Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace ze dne 15.4.2009

dodatek č.1 ke smlouvě o dotaci Lannova 3.etapa.pdf

průběžná monitorovací zpráva

průběžná monitorovací zpráva Lanovka 3.etapa.pdf

3.průběžná monitorovací zpráva

3.PMZ Lannova 3.etapa.pdf

Dodatek č.2 le Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace

dodatek č.2 ke smlouvě o dotaci.pdf

Závěrečná monitorovací zpráva včetně žádosti o platbu

opravená ZMZ s ŽoP.pdf

Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č.1

udržitelnost č.1.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2

2.MZU_00929_final9.9.2013_ORVZ_2918_2013.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3

3.MZU_00929.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4 

4.MZU_ORVZ_3285_2014_00929.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 5 poskytovateli dotace předložena 12.11.2015:

5.MZU_ORVZ_3173_2015_00929.pdf

Administrace projektu ukončena.