Elektronické dokumenty

Harmonogram projektu

harmonogram.xls

Smlouva o dílo ze dne 22.6.2009 s fi RERA a.s. Č.Budějovice na zpracování žádosti z ROP NUTS II Jihozápad

Smlouva na zpracování žádosti RERA.pdf

Benefit projektu

Benefit_rekonstrukce letní plovárny.pdf

Finanční a ekonomické hodnocení projektu

FEH_rekonstrukce letní plovárny.pdf

Oznámení poskytovatele dotace o schválení projektu k financování

oznámení oschválení projektu k financování - plovárna.pdf

Závěrečná monitorovací zpráva projektu se žádostí o platbu

ZMZ dle ÚRRfinál.pdf

Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřená dne 9.4.2010

Smlouva o dotaci Rek.plovárny.pdf

Dodatek č.1 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřený dne 3.3.2011 - změna harmonogramu projektu, změna výše způsobilých výdajů projektu, změna bankovního účtu příjemce

Dodatek č.2 ke smlouvě o podmínkách poskytnutí dozace z ROP NUTS II Jihozápad uzavřený dne 31.8.2011 - vyjmutí a změna hodnot indikátoru projektu

dodatek č.2.pdf

Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu:

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č.1 za sledované období 27.11.2010 - 26.11.2011

MZ č.1 udržitelnost.pdf 

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 2 za sledované období 27.11.2011 - 26.11.2012

MZUč.2_final.15.07.2013_ORVZ_2332_2013.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 3 za sledované období 27.11.2012 - 26.11.2013

3.MZU_01339_ORVZ_3934_2013.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 4. za sledované období 27.11.2013 - 26.11.2014

předložena ÚRR 19.12.2014:

4.MZU_ORVZ_3545_2014_01339.pdf

Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu č. 5 za sledované období 27.11.2014 - 26.11.2015 byla předložena poskytovateli dotace 21.12.2015:

5.MZU_01339.pdf

Administrace projektu ukončena.