Elektronické dokumenty

Benefit.pdf


Věcný a technický popis projektu


VaT popis ulice I (final)_Romana.doc


smlouva o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad


smlouva o dotaci I.pdf


závěrečná monitorovací zpráva


ZMZ.pdf


dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace


dodatek č.1 ke smlouvě o dotaci.pdf


dohoda o odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace


dohoda o ukončení smlouvy.pdf